No Title
cv: 4429 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sSenior Software Engineer
Oosterhout
01-jan-2011
Delphi programmeur\ Software Engineer

1970 - 1975
Hogere Technische School te Przemysl (Polen), Diploma 1975.
Vakken: Engels, techniek, informatica, elektrotechniek,
algemene economie, rechten etc.

1975 - 1980
Hogere Zeevaart School te Gdynia (Polen), Diploma doctorandus 1980.
Vakken: Engels, algemene economie, handels economie,
marketing, direct marketing, aardrijkskunde, handelskennis/recht.

Software ontwikkeling in VB 6.0, Delphi 5/6/7.
Uitstekende kennis en ervaring met Delphi vanaf versie 6.
5 jaar ervaring als systeemontwikkelaar, OOP, XML en UML.

Software ontwikkeling in VB 6.0, Delphi 5/6/7.
Uitstekende kennis en ervaring met Delphi vanaf versie 6.
5 jaar ervaring als systeemontwikkelaar, OOP, XML en UML.

Taakgebieden:
Technisch ontwerp
Interface design
Informatieanalyse
Databaseontwerp
Database tuning
Databaseonderhoud
Gebruikersondersteuning
Ontwikkeling (programmeren)
Testen

Branche kennis:
IT
Autotechniek / Automobielbranche

Operating Systems:
MS-DOS
MS-Windows 3.x / 95 / 98
MS-Windows NT 4.0 / 2000 (workstation/server)
MS-Windows XP

Methoden / Technieken:
OOP (Object Oriented Programming)
RAD (Rapid Application Development)
(D)COM
ADO, DAO
SQL Server DTS

Ontwikkeltalen:
Delphi 5/6/7/8
VB 6.0, C#
XML / HTML
(T-)SQL
Turbo Pascal
UML

Ontwikkelomgevingen:
Borland Delphi
MS-Visual Studio
MS-Access

Databases:
MS-SQL Server 2000
MS-Access 97 / 2000 / 2002

Applicaties:
MS-Office 97 / 2000 / XP
MS-Visio 2000 / 2002
Adobe Photoshop 7.0 / CS
AutoCAD 14

Tools voor o.a. source code beheer:
CVS
Microsoft VSS

Netwerk kennis:
UDP / TCP-IP

Overige:
VNC (remote computing)
Ultra Edit
Adobe Photoshop CS

01.01.2000 -

Software engineer bij Da Vinci Europe BV in Schiedam.
Werkzaamheden: Software ontwikkeling in VB 6.0, Delphi 5/6/7.

De afgelopen drie jaren heb ik een vliegende start gemaakt bij Da Vinci Europe en ben gegroeid in capabiliteit en kunde.

Gebaseerd op het platform van de hoogwaardige chromatografische en massaspectrometrische systemen van onder meer Agilent Technologies, levert Da Vinci Europe complete oplossingen.

Samen met u en een groot aantal partners richt Da Vinci zich voor haar klanten in de Benelux op:

1. Het bedenken, ontwerpen en realiseren van volledig geautomatiseerde
chromatografie- en monstervoorbereidingssystemen;

2. Het uitbreiden van bestaande of nieuwe systemen met specifieke
injector en detector modules;

3. Robotisering van complexe en routinematige laboratorium handelingen;

4. Consultancy en opleidingen op het gebied van het chromatografisch en
massaspectrometrisch laboratorium;

5. De ondersteuning en het onderhoud van chromatografische en
massaspectrometrische systemen.

Naast deze lokale activiteiten richt een ander onderdeel van Da Vinci Europe zich op het schrijven van instrument controle software en software voor analytische berekeningen en kwaliteitscontrole. De ontwikkeling van deze software doen wij in samenwerking met alle vooraanstaande producenten van analytische instrumenten en datasystemen. Klik hier naar onze engelstalige website als u hier meer over wilt weten.