No Title
cv: 7946 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sApplicatieontwikkelaar
ROTTERDAM
01-09-2012
opdrachten


OPLEIDINGEN:
Afgesloten in
Opleiding:
Diploma:
1973
HAVO
ja
1979
HTS
ja

AUTOMATISERINGSOPLEIDINGEN
Afgesloten in
Opleiding:
Certificaat
1980
AMBI I1, I2, B1, T4
ja
2000
ECDL
ja

SPECIALISMEN:
Ontwikkelen van geavanceerde databasegestuurde websites, administratieve maatwerk bedrijfssystemen t.b.v. ERP, productiebesturing, managementinformatie en documentatie.
Mijn sterk analytisch en abstraherend vermogen, maken mij sterk in datastructuren en object-geŲrienteerd denken en ontwikkelen.
Door mijn jarenlange ervaring ben ik als geen ander in staat een goede teamspirit te smeden. Door mijn senioriteit ben ik vooral ook adviseur en sparring partner; als meewerkend voorman motiveer en coach ik mijn (junior) collega's.


TECHNISCHE KENNIS
Ontwikkeltalen
PHP, Delphi, Visual Basic, VBA, ASP, Javascript, HTML, XHTML, Cobol, Fortran, Turbo-Pascal, Clipper, Clarion, Basic
Databases
SQL-server, Interbase, MySQL, Access, BDE, dBase
Operating Systems
Windows, Ms-Dos en Unix
Technieken
Object geŲrienteerd programmeren, SQL, DCOM, ADO, AJAX, SOAP, XML/XSD


Periode:
januari 2010 - heden.
Omvang:
900 uur.
Organisatie:
Bedrijf dat fruitsorteerinstallaties produceert.
Functie: Applicatieontwikkelaar
Werkzaamheden:
Ontwikkelen van administratieve schil om een productiebesturings systeem van fruitsorteerinstallaties met Delphi 2007, SQL-server en DCOM.
Uitlezen, interpreteren, presenteren en opslaan van gegevens die de PLC's van de machines aanleveren.
Aansturen van de PLC's via gebruikers schermen en DCOM-servers
Software / Tools
SQL server, SOAP, XML/XSD
Ontwikkeltalen
Delphi 2007
Databases
SQL-server
Bedrijfsdoelstellingen
Het bedrijf had een fruitsorteerinstallaties verkocht, waarbij ze voor het eerst in haar bestaan, database gestuurde software leverde. De kennis daarvoor had ze niet in huis en die heb ik daar ingebracht.


Periode:
januari 2008 - januari 2010
Omvang:
2500 uur.
Organisatie:
Laboratorium.
Functie: Websiteontwikkelaar
Werkzaamheden:
Ontwikkelen van een web-based informatiesysteem met AJAX, Javascript, PHP en MySQL.
Ontsluiten van analyseresultaten op een AS400, die tot nu toe per post aan de klanten worden opgestuurd.
Grafieken genereren die het verloop van analyseresultaten laten zien.
Genereren en downloaden van Excel rapporten van analyseresultaten.
Downloaden van PDF-rapporten.
Klant-Managementsysteem voor het onderhouden van de klantgegevens door de klant zelf
Managementsysteem voor het onderhouden van de website parameters voor het lab.
Software / Tools
SQL, JEdit, AJAX, SOAP, XML/XSD
Ontwikkeltalen
HTML, PHP, Javascript, Delphi
Databases
MySQL
Bedrijfsdoelstellingen
Het laboratorium stuurde de analyseresultaten per post aan de klanten toe, hetgeen vele duizenden brieven per dag betekende. Door de analyseresultaten via de webapplicatie beschikbaar te stellen aan de klanten bespaart het laboratorium veel tijd en geld, terwijl de klanten sneller hun resultaten beschikbaar krijgen.


Periode:
januari 2005 - december 2007
Omvang:
3000 uur.
Organisatie:
Onderwijsorganisatie, gemeente, coŲperatieve vereniging, accountantskantoor.
Functie: Softwareontwikkelaar
Werkzaamheden:
Ontwikkelen van een web-based student volgsysteem in PHP en MySQL.
Een web-based enquÍtesysteem in PHP en MySQL.
Een web-based maatwerk portal in PHP en MySQL.
Ontwikkelen van een coach-project management systeem in Delphi.
Tool voor het inplannen/terugkoppeling van te besteden uren
Hardware:
PC's, PC-netwerken en (web-)servers in een Windows/Citrix omgeving
Software / Tools
Ms-Office, SQL, ADO, SOAP, XML/XSD
Ontwikkeltalen
Delphi 7, PHP, ASP, VBA
Databases
MySQL, Access
Methodieken
JSP, DFD
Bedrijfsdoelstellingen
Deze organisaties wilden allen hun specifieke activiteiten delen met een groot publiek. Een eigen stijl en uitstraling was daarbij van belang. Ook hadden allen eigen wensen t.a.v. het managementsysteem


Periode:
januari 2005 - heden
Omvang:
40 tot 600 per project
Organisatie:
Diverse
Functie: Webontwikkelaar
Werkzaamheden:
Ontwikkelen van diverse kleinere maatwerk webapplicaties, CMS- en bestelsystemen
Software / Tools
Ms-Office, SQL, Magento, Joomla, SOAP, XML/XSD
Ontwikkeltalen
Delphi 7, PHP, ASP
Databases
Access, MySQL
Methodieken
JSP, DFD
Bedrijfsdoelstellingen
Deze organisaties wilden allen op een eigenzinnige manier hun activiteiten op de web etaleren.


Periode:
december 2004 - januari 2005
Omvang:
900 uur.
Organisatie:
Accountantskantoor
Functie: Softwareontwikkelaar
Werkzaamheden:
Ontwikkelen van een relatiebeheer en -correspondentie systeem. Database in Access; via ADO en SQL gekoppeld aan Delphi. Koppelingen vanuit Delphi naar Word, Excel en i.v.m. klantcorrespondentie en rapportage. In een client-serveromgeving voor een dertigtal gelijktijdige connecties.
Software / Tools
Ms-Office, SQL, ADO, Citrix
Ontwikkeltalen
Delphi 7, VBA
Databases
Access
Methodieken
JSP, DFD
Bedrijfsdoelstellingen
Dit accountantskantoor had al jarenlang een eigenzinnige werkwijze en kon die niet in een standaard softwaresysteem onderbrengen. Daarom koos ze ervoor om hun werkwijze op maat te automatiseren.


Periode:
februari 2001- december 2004
Omvang:
1900 uur.
Organisatie:
Aannemingsbedrijf
Functie: Softwareontwikkelaar
Werkzaamheden:
Ontwikkelen van een applicatie t.b.v. ERP. Een systeem voor de bouw van acquisitie t/m facturen. Klantcorrespondentie en rapportages in Word en Excel d.m.v. DDE koppelingen vanuit Delphi.
In een client-serveromgeving voor een vijftal gelijktijdige connecties.
Software / Tools
Ms-Office, SQL, pcAnywhere
Ontwikkeltalen
Delphi 6 en 7, VBA, Access
Databases
Access
Methodieken
JSP, DFD
Bedrijfsdoelstellingen
Deze aannemer wilde van begin tot einde van een bouwproject zicht en grip hebben op alle mens-, materiaal- en geld-logistiek en kon geen standaard softwarepakket vinden wat aan zijn eisen voldeed.


Periode:
april 2000 - november 2000
Omvang:
1200 uur.
Organisatie:
Bureau voor ISO-certificeringen
Functie: Softwareontwikkelaar
Werkzaamheden:
Ontwikkelen van een vastleggings, beoordeling- en rapportagesysteem t.b.v. de ISO-certificeringen voor onderwijs en examinering.
Software / Tools
Ms-Office
Ontwikkeltalen
Delphi 6, VBA
Databases
BDE
Methodieken
JSP, ERD
Bedrijfsdoelstellingen
Het certificeren van opleidingen en examinering vereist zeer veel (tussentijdse) rapportage en is een proces dat door een grote groep
betrokkenen wordt beoordeeld. Daarnaast bestaat de certificering zelf uit omvangrijke protocollen en voorwaarden. Dit certificeringsbureau wilde controle hebben over het totale proces van de eerste aanvraag tot en met de uiteindelijke certificering. Daarnaast moesten de grotendeels standaard teksten in de omvangrijke rapporten worden gegenereerd.


Periode:
1997 - heden
Omvang:
40 tot 400 uur per project
Organisatie:
Diverse kleinere projecten van ťťn week tot drie maanden
Functie: Softwareontwikkelaar
Werkzaamheden:
Ontwikkelen van ERP en administratieve systemen veelal in een client-serveromgeving:
* Relatiebeheersysteem voor een managementadviesbureau in de gezondheidszorg.
* Systeem voor het vastleggen van gegevens van instellingen in de gezondheidszorg en de informatieproductie daaruit t.b.v. de website voor een documentatiecentrum in de geestelijke gezondheidszorg.
* Factureringsysteem voor een bouwbedrijf.
* Bestandsbeheersysteem voor een groothandel.
* Kennis registratiesysteem voor een milieubedrijf.
* Bonus berekening- en registratiesysteem voor een multi-level verkooporganisatie.
* Conversieprogramma voor een tankstation. De door de benzinemaatschappij aangeleverde data converteren naar Access.
* Trainingen verzorgd in het commerciŽle circuit, veelal Database(ontwerp) en Ms-Office.
Software
Ms-Office
Tools
SQL, ADO, Citrix
Ontwikkeltalen
Delphi (4, 6 en 7), Visual Basic, VBA, ASP
Databases
Access, Interbase, My-SQL, BDE, dBase
Methodieken
JSP, DFD, ERD
Bedrijfsdoelstellingen
Het versnellen, vereenvoudigen en inzichtelijk maken van delen van de dagelijkse administratieve werkzaamheden.


Periode:
1987 - 1997
Omvang:
Vaste dienst 40 uur per week
Organisatie:
ISI Midden Gelderland.
Functie: Applicatie ontwikkelaar
Werkzaamheden:
Automatisering van leerlingregistratie, leerlingvolgsysteem, toetsontwikkeling, projectadministratie, ordervolgsysteem.
Leiding geven aan automatiseringsprojectgroepen.
Docent/trainer systeemontwikkeling.
Software
WP, SDW, Norton, Novell-Lite
Tools
Topaz,
Ontwikkeltalen
Basic, Visual Basic, Delphi 3, Turbo-Pascal, Clipper, Clarion
Databases
SQL, dBASE, Novell database
Methodieken
JSP, DFD, SDM
Bedrijfsdoelstellingen
Deze organisatie was al jarenlang op zoek naar een manier om hun speciale werkwijze te automatiseren. In de toen voorhanden software was daarvoor geen geschikt systeem te vinden en daarom koos ze ervoor om hun werkwijze op maat te automatiseren.
Een tweede doelstelling was de kennisoverdracht van de systeemontwikkeling aan de cliŽnten.


Periode:
1986 - 1987
Omvang:
Vaste dienst 40 uur per week
Organisatie:
Ordina Nederland b.v., Utrecht
Functie: ICT docent
Werkzaamheden:
Het bijbrengen van de verschillende fasen binnen de systeemontwikkeling (SDM) en de technieken die binnen die fasen gebruikt kunnen worden (ISAC, JSP etc.).
Hardware:
PC's
Operating Systems
MS-DOS
Software
WP, dBASE, Lotus
Tools
Topaz,
Ontwikkeltalen
Cobol, dBASE
Databases
SQL
Methodieken
JSP, ISAC, SDM
Bedrijfsdoelstellingen
Het opleiden/omscholen van universitair opgeleide cliŽnten naar de ICT.


Periode:
1980 - 1985
Omvang:
Vaste dienst 40 uur per week
Organisatie:
Acto bv, Amersfoort
Functie: Systeemontwikkelaar/programmeur/projectleider
Werkzaamheden:
Programmeren, systeemontwerp, systeemanalyse t.b.v. informatiesystemen op financieel en bedrijfsadministratief gebied (boekhouding, magazijnadministratie en magazijnbeheer, calculatie en begroting, warmteberekening, tekstverwerking).
Leiding geven aan projectgroepen die de verschillende informatiesystemen realiseerden.
Tools
Speed programma editor
Ontwikkeltalen
Basic, Fortran, Cobol
Databases
Zelf ontwikkelde database
Methodieken
Geen
Bedrijfsdoelstellingen
Dit bedrijf wilde de logistiek, de technische en de financiŽle calculatie van hun werktuigbouwkundige projecten integreren.


Periode:
1979 - 1980
Omvang:
Vaste dienst 40 uur per week
Organisatie:
Accountantskantoor Van Dalen, Amersfoort.
Functie: Programmeur
Werkzaamheden:
Automatisering van een administratief informatiesysteem: zowel de loonadministratie als de financiŽle- administratie. Daarnaast de implementatie van dat systeem inclusief instructie van de gebruikers van het systeem.
Hardware:
CPM 8-bits PC's
Operating Systems
CPM
Software
geen
Tools
geen
Ontwikkeltalen
Basic
Databases
geen
Methodieken
Geen
Bedrijfsdoelstellingen
Dit accountantskantoor wilde hun eigenzinnige werkwijze automatiseren en kon dat niet in een standaard softwaresysteem onderbrengen. Daarom koos ze ervoor om hun werkwijze op maat te automatiseren.